Forside -> Specialer
 
 


Jørgen Ledsager har gennem årene udgivet en række bøger om det at være en folkevalgt re- præsentant i bestyrelser og udvalg i foreninger og organisationer.

Bøgerne tager udgangs-punkt i mange års er- faringer som aktiv i mange forskellige former for foreninger og som sekretariatschef i en stor faglig organisation.

Blandt titlerne kan nævnes:

Foreningsliv
Hvem er valgt -   hvad er vedtaget
Bedre administration
Bedre møder
Bedre information
Bedre blade

 

 

 

Projektansøgninger til offentlige puljer og private fonde og
  bidragsydere
   
Udarbejdelse af vedtægter til foreninger og
  organisationer
   
Dirigenter og ledelse af generalforsamlinger og møder
   
Kurser for bestyrelsesmedlemmer i foreninger og
  organisationer

 

 


ForsideProfilMissionKontakt


Falkevej 13      2600 Glostrup    Tlf. 2011 2711     info@ledsager.dk
SynliggørelseCompanyPulsRådgivningHR-udvikling