Forside
 
 


Bløde værdier tæller stærkt i fusioner

Hvis ikke de bløde værdier passer eller be- arbejdes ved fusioner af virksomheder og organi- sationer, udebliver eller forsinkes de forventede "kontante" fordele. Hårde fakta som produkter, kunder/med- lemmer og teknologi-
systemer, der som regel er de drivende faktorer ved en fusion, bliver ikke realiseret pga. af kon- flikter og uenighed om de bløde værdier.

Det kan forebygges ved at tage "pulsen" på de bløde værdier i de fusionerende organisa-
tioner og virksomheder.

Udgifrerne til at måle de bløde værdier bør indgå i fusionsbudgetterne. En lille omkostning i forhold til hvad der normalt ellers er afsat til fusioner, men som hurtigt vil tjene sig ind ved en hurtigere sammensmeltning af organisationerne.

    LedsagerGruppen er rådgivere og konsulenter med kompetencer indenfor udvikling af organisationer og foreninger.

Vi hjælper vores kunder med at nå deres mål og udvikle deres organisation, så de får mest muligt ud af deres egen indsats og ressourcer.

Som et særligt kompetenceområde arbejder vi med trivselsmålinger i organisationer og virksomheder. Derfor er vi blandt initiativtagerne til udviklingen af CompanyPuls, der lanceres i april 2003. CompanyPuls er et helt nyt dansk udviklet værktøj, der nemt, billigt og på kort tid kan måle medarbejdertrivslen i en organisation.

ProfilMissionKontakt


Falkevej 13      2600 Glostrup      Tlf. 2011 2711    info@ledsager.dk
SpecialerSynliggøreseCompanyPulsRådgivningHR-udvikling